Vrouwen en kinderen van Noord en Noord gezien door vrouwen en kinderen

Originele datum

Onderwerp

Foto Sonja de Bruin

Periode

21e eeuw

Hoofdlijn

Ingebracht door

Jannie

Juf Astrid en juf Jolanda: het mooiste werk van de wereld

“Je kan als juf of meester voor kinderen echt het verschil maken”. De twee juffen van OBS De Vier Windstreken – laten in de documentaire ‘Klassen’ zien hoeveel je kan bereiken als je kinderen veiligheid, vertrouwen en aandacht geeft. Ook kinderen met een taalachterstand en een stormachtig leventje thuis. Voor Astrid en Jolanda is er geen mooier beroep. “Kinderen willen leren en wij kunnen er in school voor zorgen dat ze hun kansen pakken. Het vraagt veel van je, maar je krijgt er van kinderen en ouders veel voor terug.”